Centrala Nasienna Sp. z o.o.

Zobacz najnowszy katalog (12 MB)

Kwalifikowany materiał siewny

Zajmujemy się produkcją i sprzedażą najwyższej jakości materiału siwnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, traw oraz nasion poplonowych. Poprzez nowoczesne technologie oraz współpracę z największymi stacjami hodowli roślin spłeniamy oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Nasi partnerzy:


poznaj szczegóły

Pszenica ozima


poznaj szczegóły

Banderola

Proucent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana chlebowa (grupa A/B) o nadzwyczajnej plenności na terenie całego kraju. Pszenica średnio krótka o bardzo grubym ziarnie i dobrze wyrównanym, odmiana wczesna o dobrej zdolności krzewienia, jedna z najwyższych mas 1000 ziaren, przydatna do uprawy na glebach dobrych i bardzo dobrych, dobra odporność na choroby grzybowe, szczególnie na rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego oraz choroby podstawy źdźbła.

Arkadia

Proucent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana jakościowa A, o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Odmiana wczesna, średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie. wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem, o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu - możliwość uprawy na glebach słabszych. Wysoka plenność zwłaszcza w Polsce południowej, zachodniej i centralnej. Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości i dobrej zdolności krzewienia.

Sailor

Proucent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana jakościowa - grupa A, o wysokiej zawartości białka i glutenu - średniowczesna o rewelacyjnym plonowaniu we wszystkich rejonach kraju. Rośliny średniej długości, o dobrej odporności na wyleganie, grube ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu. Dobra zdolność krzewienia, posiada doskonałe cechy adaptacyjne do różnych warunków glebowych.

Estivus

Proucent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana akościowa, grupa A, rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie. Gęstość w stanie zsypnym dość duża. Bardzo dobrze się krzewi. Liczba opadanie duża do bardzo dużej, wysoka zawartość białka i glutenu.

Muszelka

Proucent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana jakościowa, grupa A/B. Odmiana wczesna, o krótkim źdźble i wysokiej odporności na wyleganie. Zalecana do uprawy na glebach dobrych, bardzo dobrych jak i również na słabszych stanowiskach. Ziarno średniej grubości, dobrze wyrównane. Termin kłoszenia i dojrzewania wczesny. Dobra odporność na choroby grzybowe pszenic, szczególnie na mączniaka prawdziwego i na choroby podstawy źdźbła.

Jantarka

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana chlebowa, grupa A/B. Jest odmianą średniopóźną, o średniej długości słomy i dobrej odporności na wyleganie. Dobrze się krzewi. Bardzo dobra zimotrwałość. Grube ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu - polecana do uprawy na glebach słabszych.

Bamberka

Producent/Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.

Odmiana jakościowa, klasa A. Odmiana niewysoka (ok.93 cm) - bardzo dobre plonowanie na terenie całego kraju. Dobre krzewienie. Toleruje obniżoną normę wysiewu. Posiada jedną z najwyższych gęstości ziarna wśród wszystkich zarejestrowanych odmian. Bardzo dobrze i dobrze plonuje na glebach kompleksów pszennych, żytnich bardzo dobrych i dobrych.

Julius

Producent/Hodowca: KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

Odmiana jakościowa - grupa A, o wysokich parametrach jakościowych ziarna. Rośliny średniej wysokości z bardzo wysoką odpornością na choroby szczególnie na mączniaka, septoriozę liści, rdzę brunatną. Bardzo dobra mrozoodporność - doskonale sprawdza się we wczesnych, jak i opóźnionych siewach. Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych..

KWS Magic

Producent/Hodowca: KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

Odmiana chlebowa (grupa B). Rośliny dość niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosach - plenność bardzo dobra.

Tobak

Producent/Hodowca: Saatbau Polska Sp. z o.o.

Odmiana chlebowa (grupa B). Charakteryzuje się nadzwyczajnym potencjałem plonowania. Rośliny średnioniskie, o średniej odporności na wyleganie. Bardzo dobra zimotrwałość. Wykazuje cechy jakościowe do wyrobu mąki i chleba na poziomie odmian jakościowych A. Wymagania glebowe – średnie.

Mulan

Producent/Hodowca: Saatbau Polska Sp. z o.o.

Odmiana chlebowa (grupa B). Rośliny średnio-wysokie, o wysokiej odporności na wyleganie. Dobra zdrowotność roślin. Bardzo dobra zimotrwałość i wysoka tolerancja na okresowe susze. Wysoka zdolność dostosowywania do warunków klimatycznych i stanowiskowych. Nadaje się do produkcji bioetanolu i na cele piekarnicze.

Torrild

Producent/Hodowca: Saatbau Polska Sp. z o.o.

Odmiana jakościowa (grupa A). Rośliny średnio-krótkie o wysokiej odporności na wyleganie. Bardzo dobra zimotrwałość. Wysoka tolerancja na termin siewu jak i na okresowe susze. Bardzo dobra odporność na choroby. Termin kłoszenia i dojrzewania średnio-wczesny.

Żyto ozime

Dańkowskie Rubin

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym plonowaniu. Odmiana wczesna, przydatna do uprawy w różnych warunkach klimatyczno-glebowych - szczególnie polecana na gleby słabe. Odmiana o skróconym źdźble i dobrej odporności na wyleganie. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby oraz niską podatnością na sporysz, nadzwyczajna krzewistość, zalecana niska norma wysiewu.

Jęczmień ozimy

Gloria

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana paszowa, dwurzędowa. Rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Odmiana uniwersalna, przydatna do uprawy na glebach dobrych, jak i na gorszych stanowiskach. Odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Ziarno grube, bardzo dobrze wyrównane o dużej gęstości. Odmiana o dobrej zimotrwałości a także dobrej zdrowotności.

Meridian

Producent/Hodowca: KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

Odmiana pastewna, wielorzędowa. Rośliny średniej wysokości i dobrej odporności na wyleganie. Wydajna i efektowna odmiana. Wysoka zimotrwałość. Bardzo wysoki plon ziarna: w doświadczeniach rejestrowych wielu krajów europejskich w czołówce odmian. Dobry profil zdrowotnościowy. Brdzo dobra odporność na pleśń śniegową, rdzę jęczmienną, rynchosporiozę.

Pszenżyto ozime


poznaj szczegóły

Wiarus

Producent/Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.

Odmiana pastewna typu półkarłowego. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dużej do bardzo dużej odporności na wyleganie. Duża mrozoodporność. Zawartość białka dość duża. Bardzo wysoka odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę liści.

Tomko

Producent/Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.

Odmiana pastewna. Rośliny średniej wysokości i dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania-dość późny. Bardzo wysoka mrozoodporność. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Bardzo wysoka odporność na choroby grzybowe.

Borwo

Producent/Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.

Odmiana krótkosłoma o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Średnio-późny termin kłoszenia i dojrzewania. Wysoka mrozoodporność. Bardzo dobrze toleruje obniżoną normę wysiewu. Odmiana o dobrej odporności na choroby grzybowe. Bardzo wysokie plonowanie .

Borowik

Producent/Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.

Odmiana o tradycyjnej wysokości słomy i o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Bardzo wysoki potencjał plonowania. Wysoka masa 1000 ziaren. Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe. Średni termin kłoszenia i dojrzewania, podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.

Twingo

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana pastewna typu półkarłowego. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dużej do bardzo dużej odporności na wyleganie. Ddmiana wczesna o bardzo dobrej zdolności krzewienia. Ziarno grube o dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu. Bardzo dobra mrozoodporność, dobra odporność na choroby.

Mikado

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana półkarłowa o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Odmiana o średniej wczesności. Bardzo dobra zimotrwałość. Nasiona o bardzo dobrym wyrównaniu, dużej gęstości i niewielkim udziale pośladu. Wykazuje dobrą odporność na choroby i dobrą odporność na porastanie ziarna w kłosie. Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy. Zalecana na gleby średniej jakości i dobre.

Bereniko

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana bardzo wczesna, idealna na gleby słabe. Rośliny o tradycyjnej długości słomy i dobrej odporności na wyleganie. Nasiona o bardzo dobrym wyrównaniu, dużej gęstości i niewielkim udziale pośladu. Nadzwyczajna odporność na choroby, przydatna do produkcji biogazu. Bardzo dobra plenność na terenie całego kraju.

Remiko

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana średnio wczesna krótkosłoma o dobrej odporności na wyleganie. Ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, wysokiej gęstości i niewielkim udziale pośladu. Przystosowana do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Podwyższona zawartość białka sprawia, że odmiana szczególnie przydatna jest w żywieniu zwierząt. Odmiana o bardzo dobrej mrozoodporności.

Grenado

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana najkrótsza wśród zarejestrowanych form półkarłowych. Bardzo dobra odporność na wyleganie. Bardzo dobra zimotrwałość. Średni termin kłoszenia i dojrzewania oraz dobra odporność na większość chorób. Wysokie plonowanie w różnych warunkach glebowo-klimatycznych. Duża odporność na zakwaszenie gleby. Możliwość uprawy na glebach słabych.

Fredro

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana bardzo wczesna o tradycyjnej długości źdźbła. Dobrze się krzewi. Bardzo dobra mrozoodporność. Sprawdzone w późnych siewach po kukurydzy. Szczególnie zalecana na gleby słabe i bardzo słabe.

Leontino

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana uniwersalna o tradycyjnej długości słomy i dobrej odporności na wyleganie. Ddmiana wczesna o pięknym długim kłosie. Nasiona o wysokiej masie 1000 ziaren dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu. Duża odporność na choroby. Posiada bardzo dobre właściwości żywieniowe.