Zobacz najnowszy katalog (34 MB)

Kwalifikowany materiał siewny

Zajmujemy się produkcją i sprzedażą najwyższej jakości materiału siwnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, traw oraz nasion poplonowych. Poprzez nowoczesne technologie oraz współpracę z największymi stacjami hodowli roślin spłeniamy oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Nasi partnerzy:


poznaj szczegóły

Jęczmień jary - Wysiew 120-180 kg\ha

Tipple C\1:

odmiana browarna, bardzo dobrze dostosowana do wszystkich regionów upraw jęczmienia. Odmiana krótkosłoma o wybitnej odporności na wyleganie. Niska zawartość białka. Bardzo dobra zdrowotność liści. Termin siewu (od początku marca do połowy kwietnia).

Antek C\1

odmiana typu pastewnego, Bardzo plenna. Ziarno duże i dobrze wyrównane. Odmiana wczesna o dużej odporności na susze. Przydatny na uprawy na glebach średnich, toleruje zakwaszenie gleby, średnia zawartość białka. Termin kłoszenia i dojrzewania: średnio- wczesny. Wysokość: średnia (74cm).Odporność na rdzę jęczmienia-dość duża, na plamistość siatkową i rynchosporiozę-średnia, na plamistość-dość mała, a na mączniaka-bardzo mała. Plenność przeciętna.

Eunova C\1

odmiana pastewna, o bardzo dobrej plenności i podwyższona zawartością białka. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na mączniaka oraz dobrą odpornością na pozostałe choroby. Ziarno duże, dobrze wyrównane. Termin kłoszenia średnio-wczesny, termin dojrzewania wczesny. Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Bardzo dobra na gleby słabsze.

Azit C\1

odmiana paszowa średnio-późna, bardzo wysoki potencjał plonowania. Tolerancja na większość chorób szczególnie odporna na wyleganie i łamliwość źdźbła, duże ziarno, rośliny średnio-wysokie.

Pszenica jara - Wysiew 180-200 kg\ha

Waluta grupa A:

charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami wypiekowymi (wysoka zawartość białka i glutenu, duża wydajność mąki). Waluta dobrze i stabilnie plonuje na terenie całego kraju. Jest odporna na choroby i charakteryzuje się dużą odporność na porastanie w kłosie.

Kandela grupa A

Nowość z Danko. Pszenica jakościowa o bardzo dużej gęstości w stanie zasypowym. Dobrze plonuje nawet przy ograniczeniu agrotechniki do poziomu a1. Pszenica świetnie nadająca się na mąkę. Pszenica o średniej długości z dobrą odpornością na wyleganie

Owies - Wysiew 180-200 kg\ha

Zuch:

średnio wczesna odmiana, która może być przydatna do uprawy jako komponent w mieszankach zbożowych. Zuch może być uprawiany prawie w całej Polsce-wyjątkiem są wyżej położone tereny górskie. Daje grube ziarno, które ma podwyższoną zawartość białka. Odporny na wyleganie i ma dobrą odporność na choroby.

Gniady:

Pierwsza w Polsce zarejestrowana odmiana owsa o brunatnej łusce.Odmianę charakteryzuje dobra zdrowotność, szczególnie odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści. Jest to owies o średnio wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania..Ziarno to wyróżnia się również zwiększoną zawartością Fe i Mn wpływających na wydajność organizmu (np. koni, czy gęsi).

Arden:

Najnowsza odmiana żółtoziarnista owsa hodowli DANKO. Arden jest szczególnie polecany do uprawy na słabych stanowiskach. Wykazuje dobrą odporność na zakwaszenie gleby. Plonuje dobrze i stabilnie na terenie całego kraju. Jest to odmiana średnio wczesna,

Jęczmień jary


poznaj szczegóły

Skald

Proucent/Hodowca: Hodowla Roślin Srzelce

Odmiana jęczmienia jarego typu pastewnego o bardzo dobrej plenności. Rośliny średniej wysokości. Dora odporność na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Ziarno grube wysokiej masie 1000 ziaren. Wysoka tolerancja na niskie pH gleby.

Suweren

Poducent/Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce

Odmiana pastewna. Przystosowany do rożnych warunków glebowych. Rośliny średniej wysokości(ok. 80 cm). Dobra odporność na choroby grzybowe: rdza karłowa, rynchosporioza, plamistość siatkowa. Masa 1000 ziaren średnia o dobrym wyrównaniu ziarna. Najwcześniej dojrzewająca odmiana ze wszystkich odmian paszowych.

KWS Olof

Producent/Hodowca: KWS Lochow Polska

Odmiana typu pastewnego. Rośliny średnio wysokie (ok. 74 cm), o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Bardzo wysoki potencjał plonowania. Dobra odporność na wszystkie ważniejsze choroby. Dobra wartość paszowa.

Mercada

Producent/Hodowca: KWS Lochow Polska

Odmiana typu pastewnego. Rośliny o średniej wysokości(70 cm) i przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Wysoki plon ziarna-duża opłacalność uprawy. Bardzo dobra odporność na choroby - możliwość zmniejszenia nakładów na ochronę.

Tocada

Producent/Hodowca: KWS Lochow Polska

Odmiana typu pastewnego. Rośliny o średniej wysokości (74cm) i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie średnie. Dobra tolerancja na gorsze warunki glebowe. Dobrze wykształcone ziarno-możliwość wykorzystania.

Kucyk

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana typowo pastewna o wysokiej zawartości białka i grubym ziarnie o wysokiej gęstości. Wysoki potencjał plonowania zwłaszcza w technologii średnio intensywnej. Odmiana średnia o dobrej odporności na wyleganie. Polecana do uprawy na glebach lżejszych oraz w mieszankach zbożowych. Bardzo dobra zdrowotność .Posiada gen odporności na mączniaka prawdziwego. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Zarówno na cele paszowe jak i konsumpcyjne.

Ella

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Rewelacyjna plenność. Odmiana paszowa,szczególnie polecana jako komponent pasz dla trzody chlewnej i drobiu. Bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego oraz dobra na pozostałe choroby jęczmienia. Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Średnio wczesny termin kłoszenia i dojrzewania. Odmiana uniwersalna,zalecana na gleby dobre, z możliwością uprawy na słabszych stanowiskach.

Iron

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana typu pastewnego. Bardzo dobry i stabilny poziom plonowania na terenie całej Polski. Toleruje lekkie zakwaszenie gleby- możliwość uprawy na stanowiskach o nieuregulowanym pH. Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie. Odmiana średniowczesna. Cecha szczególna: na gleby średnie i dobre.

Pribina

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana jęczmienia jarego typu pastewnego o bardzo dobrej plenności. Rośliny krótkie, o bardo dobrej odporności na wyleganie. Ziarno grube, dobrze wyrównane. Przeciętne wymagania glebowe. Charakteryzuje się dobrą odpornościa na choroby. Cecha szczególna: krótka i sztywna słoma.

Eunova

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana jęczmienia jarego, wczesna typu pastewnego o bardzo dobrej plenności. Bardzo dobra odporność na mączniaka oraz dobra odporność na pozostałe choroby jęczmienia. Ziarno duże, dobrze wyrównane o podwyższonej zawartości białka. Średniowczesny termin kłoszenia i wczesny termin dojrzewania. Wysoka tolerancja na okresowe susze. Przydatny do uprawy na glebach słabszych.

Propino

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana jęczmienia typu browarnego, wysokość roślin średnio krótka. Uznane plonowanie wśród odmian browarnych i paszowych w całej Europie. Odmiana o zdrowych liściach i dużej odporności na wyleganie. Bardzo niska zawartość białka gwarantująca w żniwa spokój o siew. Wymagania glebowe: średnie. W celu zapewnienia wysokich plonów zaleca się możliwie wczesny siew. Zalecany we wszystkich regionach uprawy jęczmienia w Polsce, szczególnie na terenach z deficytem wilgoci.

NFC Tipple

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Jęczmień browarny. Odmiana krótkosłoma o wybitnej odporności na wyleganie. Piękne, grube ziarno o dobrym wyrównaniu. Niska zawartość białka pozwala na intensywną technologię uprawy. Międzynarodowa akceptacja przez słodownie i rolników. Odmiana przydatna do produkcji kasz jęczmiennych.

Pszenica jara

Wysiew 180-200 kg/ha

Arabella (Arabeska)

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Pszenica o bardzo dobrych parametrach jakościowych(grupa E/A). Wysoki poziom plonowania na terenie całej Europy. Tolerancja na zakwaszenie gleby - uprawa na glebach słabszych. Bardzo wczesna-idealna do mieszanek zbożowych. Najwyższa odporność na osypywanie ziarna. Odmiana przewódkowa- przydatna do siewów późnojesiennych.

Tybalt

Producent/Hodowca: Irena Szyld

Odmiana krótka o sztywnej słomie,nie wymaga skracania. Wysoka odporność na choroby liści i kłosa,nie ma konieczności stosowania fungicydów. Odmiana wpisana na Listy Rekomendowane w wielu krajach europejskich(Niemcy,Wielka Brytania,Holandia). Bardzo dobra plenność. Wysoka jakość ziarna(klasa jakościowa A). Odmiana średnio późna.

Trappe

Producent/Hodowca: KWS Lochow Polska

Odmiana chlebowa(grupa B). Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie małe, gestość w stanie zypnym duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Owies jary

Wysiew 180-200 kg\ha

Bingo

odmiana żółtoziarnista. Plon ziarna z łuską duży, bez łuski bardzo duży. Odporność na mączniaka i rdzę wieńcową dość duża, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septeriozę liści przeciętna. Rośliny dość wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie. Zawartość białka przeciętna, tłuszczu zaś dość duża.

Zuch

średnio wczesna odmiana, która może być przydatna do uprawy jako komponent w mieszankach zbożowych. Zuch może być uprawiany prawie w całej Polsce-wyjątkiem są wyżej położone tereny górskie. Daje grube ziarno, które ma podwyższoną zawartość białka. Odporny na wyleganie i ma dobrą odporność na choroby.

Breton C\1

żółto-ziarnista odmiana, charakteryzuje się wysoką plennością na terenie całego kraju, o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Rośliny są średniej długości o dobrej odporności na wyleganie. Grube ziarno, dobrze wyrównane.

Pszenżyto jare

Wysiew 170-200 kg/ha

NAGANO

Idealny w żywieniu zwierząt!

Odmiana o bardzo dobrej plenności na terenie całego kraju. Nagano jest odmianą wczesną. Wykazuje dobrą odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego oraz choroby podstawy źdźbła. Odmiana o najkrótszej słomie spośród wszystkich zarejestrowanych pszenżyt jarych w Polsce oraz o dobrej odporności na wyleganie. Odmiana typowo paszowa, o podwyższonej zawartości białka. Ziarno pszenżyta Nagano jest grube o dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu. Odmiana o dobrej odporności na porastanie ziarna w kłosie.

Owies jary

Wysiew(150-170 kg/h)

Arden

Producent/Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana żółtoziarnista. Szczególnie polecany do uprawy na słabszych stanowiskach. Wskazuje dobrą odporność na zakwaszenie gleby. Plonuje dobrze i stabilnie na terenie całego kraju. Odmiana średniowczesna ,równomiernie dojrzewająca o bardzo dobrej odporności na choroby. Przydatna do mieszanek zbożowych.

Łubin żółty

Wysiew 150-170 kg/ha

Mister C\1

odmiana bardzo wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu. Odmiana o podwyższonej odporności na antraknozę. Bardzo duży potencjał plonowania. Wysokość rośliny 70-80cm. Strąki nie pękające. Zalecana obsada 80-90 nasion/m2.

Groch siewny jadalny

Tarchalska

odmiana wąskolistna, biało kwitnąca. Termin kwitnienia i dojrzewania średni, bardzo duże nasiona o mniejszej zawartości białka ogólnego, plon nasion bardzo duży. Rośliny średnio wysokie i równomiernie dojrzewające nasiona, dobra odporność na wyleganie.

Ezop C\2

odmiana wąskolistna, Biało kwitnąca. O dobrym plonie nasion i białka. Podwyższona odporność na choroby grzybowe, zwłaszcza na mączniaka prawdziwego. Odporny na wyleganie i osypywanie się nasion. Roślina średnio wysoka. Termin siewu połowa marca.

Groch siewny pastewny

Wiato

odmiana o średnim plonowaniu i o dobrej zawartości białka ogólnego.

Hubal

odmiana czerwono kwitnąca, liściasta o wysokim plonie nasion o wysokiej zawartości białka ogólnego. Rośliny równodojrzewające, odporne na osypywanie nasion. Jedna z najbardziej odpornych odmian liściastych na wyleganie, przed zbiorem wysokość 86cm. Polecana Również do siewu w mieszankach ze zbożowymi w plonie główny, poplonach w siewie czystym lub w mieszankach.

Gorczyca biała

Wysiew 10-12 kg/ha

Bamberka C\1

mątwikobójcza odmiana o zmniejszonej zawartości plonu. Jest to odmiana przeznaczona do uprawy na nasiona. Zawiera wysoką zawartość olejków gorczycznych. Odmiana stosunkowo odporna na przymrozki wiosenne, może być uprawiana na glebach lżejszych, ale nie typowo piaszczystych. Nie poleca się na gleby kwaśne, nieprzepuszczalne i podmokłe.